ELEKTROTERAPIA

Objawowe leczenie schorzeń m. in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych. Podczas terapii wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Przepływ elektronów przez tkanki ma wpływ na zmiany potencjałów błonowych w komórkach.

Poza działaniem bezpośrednim prąd ma także znaczenie dla rozprowadzania substancji chemicznych i sygnałów nerwowych w ciele człowieka.
Rodzaj prądu i jego dawka jest dobierana w zależności od leczonego schorzenia, a także wrażliwości pacjenta.

Czas trwania zabiegu waha się w granicach 5−20 minut.

www.rehablitacja-jeleniagora.pl